Adamas Smykkedesign

Adamas Smykkedesign

Norge

+47 975 01 887

Adamas Smykkedesign er blant de største i Norge når det kommer til alt som har med smykker og edelstener å gjøre.

Endelig har vi begynt på veien mot den digitale hverdag vi også.  Det vi kan, er jo gullsmedfaget, men med tiden har vi forstått at gullsmeder er som gamle dagers nybyggere, du må kunne alt og gjøre alt, litt fortere enn andre og helst øyeblikket før.

Adamas er et av landets mest erfarne reparasjonsverksteder. I tillegg til reparasjoner leveres store mengder fatteoppdrag til gullsmeder over hele landet. Serviceoppdragene omfatter også design og fremstilling for hånd av smykker etter kunders ønske. Ni gullsmeder sørger for utføring av det håndverksmessige.

Tre medarbeidere administrerer alle oppdrag som kommer til huset. Ved mottak registreres først posenummer og oppdragstekst i reparasjonsregisteret. Deretter tegnes hvert eneste smykke inn på posens bakside, sammen med vitale data, som ringstørrelser, stempler, type metall, eventuelle stener osv. Alt gjøres for å sikre at posens innhold er korrekt når den ferdige reparasjoner forlater huset.

Etter påtegning blir hvert enkeltoppdrag overført til sin separate oppdragsboks sammen med sin unike oppdragsbeskrivelse. Oppdragsbeskrivelsen inneholder kun  informasjon som er nødvendig for gjennomføring av oppdraget. Selve reparasjonsposen legges på vent, og hentes først frem igjen når reparasjonen er ferdig til avsending. Reparasjonsposen følger aldri varen inn på verkstedet.

Ikke alle forespørsler lar seg utføre. Det kan være mange grunner til dette: Omfattende slitasje, andre feil, dårlig produktkvalitet eller tidligere reparasjoner kan vanskeliggjøre en gjennomføring av reparasjonen, eller gjøre det nødvendig med mer omfattende arbeid. Av og til vil vår vurdering være annerledes enn kundens. Vi baserer vår uttalelse på omfattende erfaring, og tillater oss å returnere oppdraget ugjort om det ønskes utført på en måte som vi kan stå inne for.

Isetting av nye deler, som for eksempel nye fatninger og diamanter i en alliansering, vil synliggjøre en forskjell på nytt og gammelt. Dette vil ikke alltid være mulig å kamuflere.

Ved justering av ringer, sendes ikke avskjær i retur. Siden arbeidet utføres svært rasjonelt og seriemessig for å kunne opprettholde en fornuftig pris, vil kostnaden ved retur av ørsmå biter overstige verdien.

Av samme grunn blir fjærringer, karabiner, ørestifter, brukne brosjestifter, slitte stener og knuste/skadde små diamanter ikke returnert. Derimot vil øvrige biter og deler som kortes eller avmonteres bli sendt med varen, så som deler fra kjeder og armbånd,  mansjettknapper, andre låser, fjærmekanismer o.l. Ønskes av ulike grunner allikevel retur av deler som normalt ikke sendes tilbake, så gi beskjed. Dette vil ha betydning for prisen.

Adamas garanterer for sine reparasjoner i 6 måneder. Unormal slitasje og bruk utover hva som kan regnes som normal, gjør at garantien bortfaller.

Vi bestreber oss i alle sammenhenger på å yte vårt beste. Av og til vil vi allikevel kunne snuble, overse, utelate eller bomme. Da vil vi selvfølgelig ha tilbakemelding om det, og gjøre vårt ytterste for å rette opp en feil eller mangel. Noen ganger er det lett for en butikkmedarbeider eller kunde å glemme at vi som håndterer dette er mennesker, som setter pris på å bli behandlet pent. Når vi innimellom tusenvis av oppdrag gjør en feil, håper vi at vi kan samarbeide og prate sammen også om slike saker på en positiv og saklig måte. Da får vi alle en bedre dag på jobb…

Da ønsker vi lykke til! Vi prates, og understreker at vi alltid er klare til å bidra til å løse dine utfordringer!